رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۶۲۲ : همه‌ کس بذر نهفته، همه‌ کس خانه‌ی خفته

همه‌ کس بذر نهفته، همه‌ کس خانه‌ی خفته
 همه‌ کس ظلمت پیدا، به درونْ صبح شکفته
همه رو روی نگارین، همه سو سفره‌ی دیرین
 همه از وسع دل خود خبر عشق شنفته
همه جا ملکت عشق است و تو در عشق نشستی
 چو تو در عشق بخیزی بشوی گوهر سُفته
سفر تلخ و گرانی ز جهانی به جهانی
 که به هر مرحله آنی به در گوش تو گفته
کمر حرف چو خم شد به سوی معنی سفر کن
 منشین حلمی عاشق سر جا شسته و رفته
پیمایش کتاب