رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۶۲۵ : این قافله‌ی دوان‌دوان سلّانه

این قافله‌ی دوان‌دوان سلّانه
 این چرخ کج به راستی افسانه
این خامشی به نور پنهان آلود
 وین روشنی به هیچ ره پروانه
این راز که سوز و ساز وارون دارد
 این عقل جد شبانه بدمستانه
این وصف هزارساله‌ی تکراری
 هر بار به شیوه‌ای هنرمندانه
نبض کهنی که کوب دیگر دارد
 عهد حجری به چرخ نو جولانه
پیر خوش ما چراغ عالمتاب است
 در غمزده تار و پود این ویرانه
حلمی دل شب به کوی یاران برخاست
 احسنت بر این قیام و این میخانه
پیمایش کتاب