رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۶۲۶ : گذرگاهی که رهپویی ندارد

گذرگاهی که رهپویی ندارد
 مگر از راه دل سویی ندارد
مپرس از رفتگان‌ راه دشوار
 که این چوگان‌سرا گویی ندارد
من اینجا ساعتی بی‌خود نشستم
 به بستانی که کوکویی ندارد
یکی ساعت که در وقت ابد بود
 هزاران تا و یک تویی ندارد
سخن رمزینه شد، چون گفتِ معنا
 چو دیگر حرفها خویی ندارد
جسوران گنج پنهانی سزایند
 ره گنجینه ترسویی ندارد
شکستن فرّ یزدانی بزاید
 ظفر در نزد ما رویی ندارد
به حلمی جمله مهر خویش بنمود
 شهی که برج و بارویی ندارد
پیمایش کتاب