رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۸ : همه‌ی آنچه در بیرون می‌‌بینم...

 همه‌ی آنچه در بیرون می‌‌بینم، چشم می‌بندم و در حافظه‌ی الهی خویش پاک می‌کنم، و بر صحنه‌ی چشمان بسته، جهان تازه‌ای خلق می‌کنم. همه‌ی این‌ها را که نمی‌خواهم، به جوب خدا می‌ریزم، و همه‌ی آنچه می‌خواهم -زیبا و رعنا و پرآوا- بر قلب خویش فرامی‌خوانم و از قلب خویش در تمام عالم روان می‌کنم.

امروز اینجا چشم می‌بندم و می‌گذرم،
فردا باد رویاهای مرا بر شما خواهد وزید.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب