رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۰ : خود را به نام خدا فریفته‌اند...

 خود را به نام خدا فریفته‌اند، این حریصان. از قونیه تا قم، از مکّه تا کربلا، از واتیکان تا اورشلیم، از بودگایا تا لهاسا. از هزار جا به هزار جا. خود را به نام خدا فریفته‌اند، و خلق را، تمام حریصان.

هزار دشمن و یک دوست،
همین یک دوست بس.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب