رفتن به محتوای اصلی

شماره ۴۹ : من از متن نمی‌گویم...

 من از متن نمی‌گویم، از بطن می‌گویم. سخن از دل است، از گِل نیست. من دم دل می‌زنم، زین سبب است پیرامونم خلوت است. جلوه‌ی پایین کشته‌ام تا جلوه‌ی بالا گیرم. از روز رو گرفته‌ام تا در شب بدرخشم. تصویر نمی‌دانم، از نور قرن‌هاست جان برده‌ام. تنها صدا می‌دانم، تنها صدا می‌رانم.

من شعر نمی‌دانم،
از لامکان صفحه می‌خوانم.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب