رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۲ : ریشه‌هایی بیرون از جهان...

ریشه‌هایی بیرون از جهان کاشته‌ام، و سازهایی بیرون از زمان نواخته‌ام. بیرون از مکان رسته‌ام. از بیرون بوده‌ام، در بیرون به سر می‌برم و به بیرون بازمی‌گردم، و همه‌ی اینها از درون می‌کنم.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب