رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۵ : بر زمین خدا باید به خرد...

بر زمین خدا باید به خرد، خاموشی و فروتنی راه رفت، نه به گردن‌کشی. گردن کشیده را می‌شکنند بالایان.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب