رفتن به محتوای اصلی

شماره ۷۲ : لحظه؛ به این لحظه نباید رسید...

لحظه؛ به این لحظه نباید رسید، یا اگر کس رسید باید تا تمام این لحظه تاب آورد و آتشش به جان بخرد. لحظه‌‌ای بی‌مروّت، تاب‌سوز، بی‌گدار، بی‌حد؛ لحظه‌ی نارفیق حقیقت.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب