رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۲ : پنداشته بودم؛ چو استادی که...

پنداشته بودم؛ چو استادی که سخن می‌گوید.
دانستم: چو خری که بار می‎برد. 

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب