رفتن به محتوای اصلی

مکالمات

ز کجایم؟ چه کنم؟ وصف چه معنی گویم؟
گفته بودند ولی خود به تأنّی گویم
از شکوه قدمم عقل دنی شیدا شد
خادم عشقم و ما اعظم شأنی گویم

نسخه ی قابل دانلود کتاب روح
پیمایش کتاب